ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม ZOOM

SHARE ON
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม Zoom การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 

Download ภาพพื้นหลังสำหรับการนำเสนอ