ผลการประกวดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ รอบแรก

SHARE ON
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ฝ่ายการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ขอประกาศผลการประกวดการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบแรก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564